ENSIMMÄISEN AJOKORTIN SUORITTAJAN KOULUTUS (EAS)

49 €

PAKOLLINEN ENSIMMÄISTÄ AJOKORTTIA SUORITTAVALLE

NELJÄ OPPITUNTIA VERKKOTUNTEINA

____________________________________________

LISÄKSI SUOSITTELEMME:

SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TEORIAKOEHARJOITTELUOHJELMA 45 €

YHTEENSÄ 94 €

SÄHKÖINEN OPPIKIRJA 19 €

KOKO KATTAVA PAKETTI 113 €

RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS (RT) KORTILLISILLE
(entinen syventävä vaihe)

- NELJÄ OPPITUNTIA VERKKOTUNTEINA 49 €

- KOLME AJOTUNTIA AUTOLLA 225 €

YHTEENSÄ 274 €

PIMEÄLLÄ AJON SIMULAATTORI, MIKÄLI OPETUSTA EI OLE SUORITETTU

SIMULAATTORI 90 €


LISÄKSI RADAN KÄYTTÖMAKSU 80 €

HENKILÖAUTOKURSSI - 1227 €

SISÄLTÄÄ TURVALLISUUS- JA RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUKSEN

  • SÄHKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TEORIAKOEHARJOITTELUOHJELMA 45 €
  • SÄHKÖINEN OPPIKIRJA 19 €
  • 4 OPPITUNTIA VERKKOTUNTEINA (EAS) 49 €
  • 4 OPPITUNTIA VERKKOTUNTEINA (RT) 49 €
  • VÄHIMMÄISAJOTUNNIT 10 AJOTUNTIA 750 €
  • 3 RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUKSEN AJOTUNTIA 225 €
  • AUTON KÄYTTÖ ENSIMMÄISESSÄ AJOKOKEESSA 90 €

MUILLE KUIN AUTOKOULULLE MAKSETTAVAT MAKSUT

  • AJOHARJOITTELURADAN KÄYTTÖMAKSU 80 €
  • PIMEÄN AJON OPETUS - SIMULAATTORIN KÄYTTÖMAKSU 90 €

YHTEENSÄ 1397 €

LISÄKSI VIRANOMAISMAKSUT AJOVARMALLE

AJOKORTTILUPAMAKSU 40 €
TEORIAKOE 35 €
AJOKOE 90 €

MUILLE KUIN AUTOKOULULLE MAKSETTAVAT MAKSUT YHTEENSÄ 325 €

LISÄAJOTUNTI 75 €

POLIISIN TAI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMÄ AJOKOE (SISÄLTÄÄ AJOTUNNIN JA AUTON KÄYTÖN AJOKOKEESSA) 160 €

TERVEYSPERUSTEINEN AJON ARVIOINTI 100 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeudet hinnan muutoksiin.