Laaja yhteisopetuspaketti

Laaja yhteisopetuspaketti pitää sisällään teoriaopetusta 4h tuntia ja ajo-opetusta 4 tuntia (valmentava ajotunti, pimeällä ajo, liukkaalla ajo sekä arviointiajo ennen ajokoetta).


Valinnaista opetusta

Valinnainen teoriaopetus

esimerkiksi risteysajo (ajolinjat ja ajovuorot) 2 tuntia


Valinnainen ajo-opetus

yksilöityä ja kohdennettua opetusta ajamisen haasteisiin


Pimeällä ajamisen kurssi (kaksi tuntia)

ajaminen pimeällä -teoriatunti

pimeänajo simulaattorilla
Liukkaalla ajamisen kurssi


ajaminen liukkaalla -teoriatunti

ajotunti ajoharjoitteluradallaArviointiajo


Ajotunti esimerkiksi ennen ajokoetta