1. Laaja yhteisopetuspaketti:

teoriaopetusta 3h, ajo-opetusta 4h (valmentava ajotunti, pimeällä ajo,
liukkaalla ajo sekä arviointiajo ennen ajokoetta)

2. Valinnainen teoriaopetus:

esimerkiksi risteysajo (ajolinjat ja ajovuorot) 2h


3. Valinnainen ajo-opetus:

yksilöityä ja kohdennettua opetusta ajamisen haasteisiin


4. Pimeällä ajamisen kurssi:


ajaminen pimeällä -teoriatunti 1h

pimeänajo simulaattorilla 1h.

Yht. 2h.


5. Liukkaalla ajamisen kurssi


ajaminen liukkaalla -teoriatunti 1h

ajotunti ajoharjoitteluradalla 1h.

Yht. 2h.


6. Arviointiajo


esimerkiksi ennen ajokoetta 1h.