Toteutamme kuorma-autokursseja räätälöidysti tarpeen mukaan.

TIETOA C-LUOKKIEN KULJETTAJA-OPETUKSESTA

C1- ja C-luokan kuljettajaopetukseen osallistumisen edellytyksenä on voimassaoleva B-luokan ajo-oikeus.

C1-luokan kuljettajaopetus

  • tietopuolista opetusta 9 tuntia (oppitunnin pituus 45 minuuttia)
  • ajo-opetusta 5 tuntia (ajo-opetustunnin pituus 50 minuuttia)

C1-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan kuorma-autoja ja muita ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Hinattavan ajoneuvon kokonaismassa enintään 750 kg.

C-luokan kuljettajaopetus

  • Tietopuolista opetusta 12 tuntia (oppitunnin pituus 45 minuuttia)
  • Ajo-opetusta 10 tuntia (ajo-opetustunnin pituus 50 minuuttia)

C-luokan ajokortti oikeuttaa ajamaan kuorma-autoja ja muita ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle sekä liikennetraktoreita niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. Hinattavan ajoneuvon kokonaismassa enintään 750 kg.

Tavaraliikenteessä ammatikseen kuorma-autoa kuljettavilta uusilta kuljettajilta vaaditaan perustason ammattipätevyys.

Tietoa ammattipätevyyskoulutuksesta:

Ajovarma - ammattiliikenne