Harjoitteluvaiheen palautejakso

Harjoitteluvaiheeseen kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimispäiväkirjan pitoa sekä oppimisympäristössä tehtäviä itsearviointeja ja analyyseja.

Tämä harjoitteluvaiheen palautejakso olisi hyvä suorittaa 1-2 kuukauden kuluttua kuljettajatutkinnon
ajokokeesta.

Opetusmäärä autokoulussa harjoitteluvaiheen palautejaksossa on kaksi ajotuntia ja yksi teoriatunti.


Ensimmäisellä ajotunnilla käsitellään kuljettajan henkilökohtaisia tavoitteita ja ajokokeessa annettuja
kehityskohteita. Myös oppilaan oppimispäiväkirjaa ja oppimisympäristön materiaalia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ajotunnin sisällön suunnittelussa.

Toinen ajotunti toteutetaan joko yksilöllisenä ajotuntina tai ryhmäajona oppilaiden toiveiden mukaisesti.

Ajotunnit on ennakkoon sovittuna mahdollista ajaa myös automaattivaihteisella autolla.